.

.

Funtzionamendua -//- Funcionamiento


(Más abajo en castellano)

FUNTZIONAMENDUA
 
-Zerbait soberan eta erabilgarria badaukazu eta bota beharrean beste norbaiti OPARITU nahi badiozu, blog honetan iragarri dezakezu. 

-Inolako irabazi-asmorik gabe zerbait behar baduzu eta gure blogean iragarrita baldin badago, behean dauden urratsak jarraituz eska dezakezu.

-Trukea eta berrerabilpena bultzatzeko blogean dagoen gauzaren bat eskatzen duenak beste zerbait iragarri beharko du blog honetan bertan.

-Barakaldoko Eguzkik harremanetan jarriko ditu iragarlea eta eskatzailea. Behin harremanetan jarrita eskatzaileak eta iragarleak adostu beharko dute nola egin gaiaren oparitzea.

-Eguzkik lehentasunez helbide elektronikoaren bidez gauzatuko ditu egin beharreko izapideak.

Blog honetan parte hartzeko baldintzak

-Musu-Truk blogean iragartzen dena dohainik OPARITU behar da.

-Iragarleak honako datu hauek bidali behar ditu:

-Izena, helbide elektronikoa eta telefonoa. Kontrakoa esan ezean datu hauek ez dira blogean agertuko.

-Iragarritakoaren argazki digitala eta deskribapena (beharrezkoa izanez gero; neurriak, materiala.....).

-Zein data arte egongo da eskuragarri.

-Eskatzailea honako datu hauek bidali behar ditu:

-Eskatzen duenaren erreferentzia zenbakia (Eguzkik jarriko diona).

-Blog honi eskaintzen dion gauzaren argazkia eta datuak.

-Izena, helbide elektronikoa.

- Informazio guzti hau helbide elektroniko honetara bidali behar da: eguzkibarakaldo@gmail.com

FUNCIONAMIENTO
 
-Si te sobra algún objeto en condiciones de uso y en lugar de tirarlo quieres REGALARLO, puedes anunciarlo en este blog.

-Si necesitas algo y está anunciado en nuestro blog lo puedes conseguir siguiendo los pasos que más abajo se indican.

-Para potenciar el trueque y la reutilización de objetos él/la solicitante de algún objeto deberá anunciar algún otro en este mismo blog.

-En caso de ser necesario, Barakaldo Eguzki pondrá en contacto al anunciante y al solicitante. Una vez en contacto, el/la anunciante y el/la solicitante tendrán que ponerse de acuerdo para hacer el trueque.

-Eguzki preferentemente hará las gestiones pertinentes a través del correo electrónico.

Condiciones para participar en este blog

-Lo que se anuncie en el Blog Musu-Truk se debe REGALAR (dar gratis).

-El/La anunciante tiene que enviar los siguientes datos:

-Nombre, dirección de correo electrónico y teléfono.

-Foto digital y descripción (en caso de ser necesario: medidas, material...) del objeto anunciado.

-Fecha hasta la que estará disponible.

-El/La solicitante tiene que enviar los siguientes datos:

-Nombre, dirección de correo electrónico y teléfono.

-Número de referencia (asignado por Eguzki) de lo solicitado.

-Foto y datos del objeto que aporta al blog.

-Todos estos datos se deben enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: eguzkibarakaldo@gmail.com